บริษัท อโลเดีย จำกัด มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา อโลเดียขอขอบพระคุณทุกการใช้จ่าย และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานความไว้วางใจที่ท่านมีต่ออโลเดีย เราขอนำเสนอช่องทางการคืนและการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ (นโยบายการคืนและการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ใช้เฉพาะการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.alodiaspaproducts.com/shop เท่านั้น)

หากท่านลูกค้ามีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการขนส่ง การรับคืนผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อเราได้ที่เบอร์ 02 691 6232 หรือ 02 691 6236
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือ Official LINE@ ID: @alodiaspaproducts